Školka v Bělči

infostránky pro školku a rodiče

kasa a platby 
 


Stravné

 přesnídávka ...................7,-Kč
oběd...............................18,-Kč
odpolední svačina........7,-Kč

Úplata za vzdělávání měsíčně:

pokud navštěvuje celý měsíc …...........................300,-Kč
je-li řádně omluven na celý měsíc …...................150,-Kč
o letních prázdninách je úplata úměrně snížena

 
napište nám! .-)