Školka v Bělči

infostránky pro školku a rodiče

kroužky


Kroužky jsou součástí denního programu v MŠ v odpoledních nebo dopoledních hodinách. Děti, které se nechtějí kroužků zúčastnit, si mohou vybrat aktivitu z běžného odpoledního programu. Docházka do kroužků je zahrnuta v ceně školného, budou se hradit pouze materiály.


Plavání v Tuchlovicích

Doporučeno:  dětem, kterým to schválil pediatr
Termín: úterý od 17.4.-26.6.
Cena : 495,-kurzovné + cca 500,- doprava
Jednou týdně

 

V letošním roce bude pouze 9 lekcí plavání z důvodu státních svátků, které vycházejí na úterý..

Výtvarný kroužek s maminkami


Doporučeno: maminky s dětmi
Vede paní učitelka Jiřina Dvořáková
Termín: od října
Cena : 50,-
Jednou měsíčně

Kroužek bude probíhat v odpoledních hodinách v mateřské škole. Maminky společně se svými dětmi vytvoří společný výrobek. Seznámí se s netradičními technikami, materiálem a pracovními postupy.


Tvoření dětí a rodičů z keramiky


Doporučeno: maminky s dětmi
Vede paní učitelka Jiřina Dvořáková
Termín: od října
Cena : 100,-
Jednou měsíčně

Tento kroužek bude probíhat přibližně jednou za měsíc v odpoledních hodinách. Bude se vybírat poplatek na materiál. Na kroužku si vyrobíte jednoduchý předmět, který bude několik dní schnout, potom se vypálí v keramické peci. Může se nabarvit glazurou a dá se znovu vypálit. Bohužel naše školka nemá svou vlastní pec na vypalování, ale úzce s námi spolupracuje vzdělávací středisko Labyrint v Kladně a ti nám zajišťují výpal.


Kroužek pískání na flétničku a klavír


Doporučeno pro předškoláky
Vede paní ředitelka : Mgr. Lucie Matoušková
Termín: od října
Cena : 10 Kč

Děti se při hře učí správně dýchat, správně sedět, rytmizaci, seznamují se s notovou osnovou. Hra je především individuální záležitost. Hrajeme lidové písničky.


Angličtina


Doporučeno:
Vede paní : Monika Postolková
Termín:
Cena : 30 Kč
Jednou týdně

O výuce jazyka u dětí ranného věku existuje značné množství názorů a také mýtů. Jedním z uváděných příkladů je i handikepovanost vývoje dětí, které jsou vystaveny jinému než mateřskému jazyku a argumentace, že pro dítě je důležité osvojit si nejdříve do dostatečné míry jazyk mateřský. Výzkum však dokazuje, že když jsou mnohočetné jazykové dovednosti ostatečně dobře rozvinuté, stávají se pro dítě velkým přínosem a výhodou.
 
napište nám! .-)