Školka v Bělči

infostránky pro školku a rodiče

organizace/příchody/odchody


Provoz MŠ je zajištěn denně
 
6.30 - 16.00


Příchod do školky

 6:30 - 8:30


Vyzvedávání po obědě
 
12:00 - 12:30


Vyzvedávání po spaní

14:30 -  16:00


Omluvenka
 
do 7:30     


na Tel: 312 659 149

Mob: 731 443 708


Program

6.30 – 8.30
ranní hry, volné hry dle výběru dětí, individuální a skupinové
práce, výtvarné a pracovní činnosti
 
8.30 – 9.00
ranní cvičení, pohybové chvilky, hudebně pohybové aktivity,
proudová cvičení,pohybové hry, závody v rychlosti, soutěže

9.00 – 9.15
dopolední svačinka

9.15 – 10.00
řízená činnost s rozvíjením v oblasti – rozumové, hudební, jazykové, tělesné, psychické, sociální, výtvarné, pracovní,
poznávací, přírodovědné, literární, matematicko – prostorové, orientační,......

10.00 – 11.30
pobyt venku, vycházka do přírody, hry na školní zahradě

11.30 – 12.00
oběd, odchod dětí po obědě

12.00 – 14.00
polední odpočinek


14.00 – 16.00
odpolední zájmové činnosti, hry dle výběru dětí, společenské
hry, výtvarné a pracovní činnosti, vyzvedávání dětí

 
napište nám! .-)